Kalendar radova u masliniku

Siječanj

 • Ovo je vrijeme mirovanja masline te idealno razdoblje za pomlađivanje zapuštenih, stradalih i neproduktivnih stabala.

  Vrijeme je i za zimski pregled maslina u svrhu utvrđivanja brojnosti populacije štitastih uši te zaraze paunovim okom kako bismo lakše planirali i organizirali zaštitu.

  Ukoliko osnovna gnojidba još nije obavljena, može se izvesti krajem mjeseca upotrebom stajnjaka ili kompleksnog mineralnog gnojiva s niskim udjelom dušika. Gnojivo je potrebno inkorporirati u tlo.

Veljača

 • Mjesec u kojem maslina diferencira pupove, a krajem mjeseca moguć je i početak vegetacije.

  Ovisno o vremenskim uvjetima, kreće se s redovnom rezidbom maslina.

  Provodi se preventivna zaštita od paunovog oka bakrenim preparatima, a u koliko je primijećena i prisutnost štitastih uši, koriste se preparati koji su kombinacija mineralnih ulja i bakra.

  Krajem veljače možemo obaviti prihranu maslina dušičnim gnojivima.

Ožujak

 • Nastavak redovne rezidbe maslina.

  Ukoliko to još nije učinjeno, početkom mjeseca valja obaviti prihranu maslina dušičnim gnojivima.

  Počinju redoviti vizualni pregledi maslina u svrhu utvrđivanja prisustva štetnika i ponavljaju se u dvotjednim intervalima ili češće.

  Početkom mjeseca postavljaju se svježe pripremljeni snopići grana na stabla masline kao mamac za potkornjake; kao zaštita od pipa, postavljaju se i mehaničke prepreke oko debala maslina.

Travanj

 • Mjesec u kojem masline počinju resati.

  Rezidbu treba završiti do kraja mjeseca i ukloniti sve odrezane grane iz maslinika.

  Nastavak vizualnih pregleda maslina, kao i zamki za potkornjake i pipe. Zamke za potkorjnake treba ukloniti i spaliti krajem mjeseca. Metodom s lužinom provjeriti novoostvarenu zarazu paunovim okom te obaviti zaštitu ako je potrebno.

Svibanj

 • U drugoj polovici mjeseca počinje cvatnja gotovo svih sorti maslina.

  Potrebna je folijarna prihrana maslina s borom u svrhu bolje cvatnje, oplodnje i zametanja plodova.

  Nastavak pregleda maslina; otresanje grana u ranim jutarnjim satima radi utvrđivanja prisustva svrdlaša kao i praćenje leta maslininog moljca, te provođenje preventivne zaštite od ovih štetnika. Moguća je kombinacija prihrane borom i zaštite (pesticid se dodaje u vodenu otopinu gnojeva, nikako obrnuto).

Lipanj

 • Mjesec pune cvatnje maslina.

  Nastavak praćenja leta maslininog moljca i svrdlaša. Ukoliko je potrebno, valja obaviti zaštitu od ovih štetnika nekim od registriranih insekticida, i to kad je plod masline veličine zrna pšenice.

  Potrebna je i nova folijarna prihrana maslina borom. Moguća je i kombinacija prihrane i zaštite (pesticid se dodaje u vodenu otopinu gnojiva, nipošto obrnuto).

Srpanj

 • Povećanjem plodova počinje i pojava 1. generacije maslinine muhe. Potrebno je postaviti žute ploče te pratiti let maslinine muhe, kao i obavljati redoviti pregled plodova radi utvrđivanja prisutnosti jaja i ličinki ovog štetnika te sukladno s time obaviti i zaštitu. Zaštitu je poželjno upotpuniti i postavljanjem lovki (feromonske i/ili hranidbene).

  Vlažna ljeta povećavaju opasnost od zaraze paunovim okom, a time i potrebu za zaštitom od ove bolesti.

  Poželjna je i prihrana maslina različitim mikro i makro elementima.

Kolovoz

 • Nastavlja se daljnje povećavanje plodova masline i počinje nakupljanje ulja.

  U ovom mjesecu javlja se 2. generacija maslinine muhe. Prema rezultatima praćenja leta muhe i zaraze plodova, treba organizirati i zaštitu. Svakako treba redovito kontrolirati te nadopunjavati postavljene lovke za maslininu muhu. Metodom s lužinom treba utvrditi postotak novoostvarene zaraze paunovim okom te, ukoliko je potrebno, organizirati zaštitu.

  Poželjna je i prihrana maslina različitm mikro i makro elementima.

Rujan

 • U rujnu se javlja 3. generacija maslinine muhe, tako da se nastavlja s praćenjem leta muhe i zaraze plodova te, sukladno rezultatima, i provođenjem zaštite. Sada treba imati na umu i karencu zaštitnog sredstva kako biste mogli ispoštovati optimalne rokove berbe.

  Može se obaviti osnovna gnojidba stajnjakom ili mineralnim gnojivom s balansiranim sadržajem makroelemenata. Gnojivo svakako treba inkorporirati u tlo.

Listopad

 • Mjesec berbe maslina. Potrebno je organizirati postupnu berbu, ovisno o različitom vremenu dozrijevanja pojedinih sorti. Ubrane plodove treba što prije preraditi (unutar 24 sata). Berbu treba započeti kada je 30% pokožice plodova promijenilo boju. Ranijom berbom dobiva se ulje visoke kakvoće, a izbjegava opadanje plodova i zaustavlja daljni razvoj maslinine muhe.

  Nakon berbe maslina potrebno je obaviti zaštitu nekim od bakrenih preparata.

Studeni

 • Kraj berbe kasnih sorti maslina, prerada plodova i njega ulja. Ulje je najbolje čuvati u posudama od inoksa ili tamnog stakla, ovisno o količini. Treba nastojati što više umanjiti utjecaj svjetla, kisika i viših temperatura koji dovode do oksidacije ulja a time i degradiranja njegove kvalitete. Pretakanje ulja treba obaviti 2 do 3 puta svakih 20-30 dana.

  Nakon berbe maslina potrebno je obaviti zaštitu nekim od bakrenih preparata.

Prosinac

 • Ovisno o temperaturi maslina je ili već ušla, ili ulazi u fazu mirovanja, čime započinje povoljno razdoblje za pomlađivanje zapuštenih, stradalih i neproduktivnih stabala masline.

  Oni koji nisu obavili osnovnu gnojidbu mogu to učiniti sada, i to kompleksnim mineralnim gnojivom bez, ili vrlo niskog, udjela dušika.

  U slučaju blagog i kišnog razdoblja bolje je pričekati s osnovnom gnojidbom do kraja siječnja, a sada treba obratiti pažnju na paunovo oko i pokušati organizirati zaštitu bakrenim preparatima. Nemojmo pritom zaboraviti da bakrene preparate nipošto ne smijemo primjenjivati kod temperatura nižih od 10°C zbog moguće fitotoksičnosti.